Powyżej 2000 metrów n.p.m. warunki klimatyczne stają się wyjątkowo surowe, a zatem odnotowuje się wzmożone promieniowanie słoneczne, dużą suchość powietrza, skrajne temperatury, silne wiatry i zimowe opady pod postacią śniegu i gradu.

• Flora:
Wszystko to warunkuje formacje roślinne naturalnie dostosowane do otwartych przestrzeni. Rośliny w wysokich górach przejawiają wygląd podobny do poduszki, który razem z ich długimi korzeniami i z reguły małymi liśćmi pokrytymi włoskami, pozwalają im przeżyć w tym wrogim środowisku. Zważywszy na częstotliwość występowania, wyróżniają się dwie rośliny z rodziny bobowatych: janowiec biały i Adenocarpus viscosus (odmiana szczodrzeńca). Razem z nimi rośnie wiele innych endemitów, których szczególnym przedstawicielem, a zarazem symbolem wyspy jest żmijowiec (tajinaste rojo) i fiołek z Teide (violeta del Teide). Ich spektakularne kwitnienie zdobi wiosną i na początku lata szczyty górskie Teneryfy.

• Fauna:
Mamy tu do czynienia również z dużą różnorodnością bezkręgowców, z wysokim wskaźnikiem endemitów; obficie występują chrząszcze, pluskwiaki, motyle, etc. Natomiast kręgowców jest niewiele, ich reprezentantami są przede wszystkim gady, kilka rodzajów ptaków gniazdujących i nietoperzy oraz królików. Warto wspomnieć również o występujących tu muflonach, które 1971 roku zostały tu sprowadzone i okazało się, że są poważnym zagrożeniem dla lokalnej roślinności przy braku występowania naturalnych przeciwników. Podjęto decyzję o usunięciu zwierząt z terenu parku, ale do dziś pozostaje tam kilkadziesiąt osobników.