Makaronezja jest to nazwa zbiorcza, którą określa się pięć grup wysp zlokalizowanych w centralno-wschodniej części Północnego Atlantyku; te archipelagi to: Azory, Madera, Wyspy Selvagens (Dzikie), Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Zielonego Przylądka.

Archipelag Kanaryjski charakteryzuje się największym bogactwem roślinnym w regionie makaronezyjskim. Ponadto, jest czwartym regionem przyrodniczym na świecie jeśli chodzi o endemity roślinne, z 1700 skatalogowanymi roślinami wyższymi, z których 20 rodzajów i ponad 500 gatunków jest endemicznych.

Według danych z marca 1994 roku dawnego Centrum Ekologicznego na Wyspach Kanaryjskich (Centro Ecológico de Icona en Canarias C.E.I.C.), całkowita liczba gatunków roślin w Hiszpanii sięga 1919, z których 502 są to endemity kanaryjskie.

Jeśli chodzi o faunę, na Wyspach Kanaryjskich istnieje ponad 6000 gatunków bezkręgowców i 109 gatunków kręgowców, z tych ostatnich zaś 20 są gatunkami sprowadzonymi na wyspy.

Pomimo swojej ograniczonej powierzchni, wynoszącej 2034 km kwadratowe, będąc największą ze wszystkich Wysp Kanaryjskich, Teneryfa posiada zadziwiającą różnorodność ekologiczną, która jest wynikiem specyficznych warunków klimatycznych. Zróżnicowane ukształtowanie terenu wyspy lokalnie modyfikuje ogólne warunki klimatyczne, co powoduje dużą różnorodność mikroklimatów.

Ta obfitość mikroklimatów i habitatów przyrodniczych, odzwierciedla się w bogatej i zróżnicowanej roślinności na wyspie (1400 gatunków roślin wyższych), między którymi wyróżniają się liczne endemity kanaryjskie (200) oraz te występujące jedynie na Teneryfie (140).

Dysponując takim dziedzictwem roślinnym (ok. 140 unikalnych gatunków), Teneryfa może poszczycić się najdłuższą listą roślinnych endemitów spośród wszystkich wysp Makaronezji.

Z drugiej strony, różne materiały wulkaniczne, pod złożonym działaniem czynników klimatycznych zapewniają dużą różnorodność gleb.

Połączenie tych różnorakich czynników determinuje zatem istnienie bardzo zróżnicowanych habitatów, które mieszczą w sobie liczne zespoły roślin i zwierząt, a te, wchodząc we wzajemne relacje, stanowią wyjątkowe ekosystemy na Teneryfie.

Kolejne warstwy roślinności na Teneryfie wyglądają następująco:

tabaibal – cardonal (0-700 m.n.p.m.)

lasy termofilne (200 – 600 m.n.p.m.)

lasy wawrzynowe (500 – 1000 m.n.p.m.)

las sosnowy (800 – 2000 m.n.p.m.)

wysokie góry (od 2000 m.n.p.m.)