Pisarze i muzycy

Muzyk z Teneryfy. W dziedzinie muzyki wyróżnia się postać Teobaldo Power de Lugo y Viña. Po powrocie z Europy i Hawany komponuje – oprócz innych utworów – słynne Cantos Canarios, ważne w kulturze wysp pieśni kanaryjskie. Jako jedyny zebrał i trafnie oddał regionalny klimat wysp w muzycznych utworach klasycznych. Wykładał naukę gry na pianinie w Wyższej Szkole Muzycznej w Madrycie oraz był organistą w kaplicy Pałacu Królewskiego w Madrycie.