Teneryfa jest częścią Wspólnoty Autonomicznej Wysp Kanaryjskich. Teneryfa, podobnie jak i inne wyspy archipelagu, przynależy do Wspólnoty Autonomicznej Wysp Kanaryjskich, która cieszy się wysokim stopniem samorządności. Najważniejsze instytucje wspólnoty to parlament, składający się z 60 członków, z których 15 reprezentuje Teneryfę, oraz władza wykonawcza mianowana przez tenże parlament. Trzy partie polityczne: Koalicja Kanaryjska (Coalición Canaria – narodowościowa), Partia Ludowa (Partido Popular – centroprawica) oraz Socjalistyczna Partia Wysp Kanaryjskich, przynależąca do Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej PSOE (Partido Socialista Canario – centrolewica), są tymi, które zazwyczaj otrzymują największe poparcie podczas wyborów.