Wyspy Kanaryjskie to nie tylko miejsce wypoczynku i relaksu. To także miejsce o bogatej i interesującej historii, którą warto zgłębić!.

Wyspy Kanaryjskie w starożytności

Mitologie grecka i rzymska utożsamiały wyspy leżące za Kolumnami Herkulesa, na końcu znanego świata, z Wyspami Szczęśliwymi, Ogrodem Hesperyd, Polami Elizejskimi czy Atlantydą. Według wielu badaczy pierwsze wzmianki można znaleźć w dziełach historyków greckich, jak np. u Plutarcha.

Details

Okres Przedkolonizacyjny

Przed podbojem europejskim Wyspy Kanaryjskie były zamieszkałe przez tubylczą ludność zwaną Guancze (początkowo określenie to odnosiło się jedynie do mieszkańców Teneryfy), u których odnajduje się wspólne korzenie etniczne i kulturowe z plemionami berberyjskimi z północnej Afryki…

Details

Wyspy Kanaryjskie w Nowożytności

Proces mieszania się ludności i kultur, który charakteryzował wyspy po podboju dał w rezultacie współczesne społeczeństwo kanaryjskie. Na wyspy przybyli imigranci z Europy natomiast Kanaryjczycy emigrowali do Ameryki Południowej do czego w niektórych momentach historii byli zmuszani…

Details

Ponowne odkrycie i podbój

W XIV w. ma miejsce tzw. „ponowne odkrycie” wysp przez Europejczyków, kiedy to wyprawy pochodzące z Majorki, Portugalii i Genui docierają na archipelag.
Postęp jaki dokonał się w żeglarstwie ułatwił dostęp do archipelagu, którego opanowanie początkowo miało na celu uzyskanie lepszego dojścia do złota z Afryki środowej…

Details

Okres przemian i utworzenie autonomii

Hiszpańska dekolonizacja Sahary Zachodniej miała wieloraki wpływ na społeczeństwo i politykę kanaryjską lat 70-tych i 80-tych. Nastąpiła zmiana sytuacji gospodarczej i demograficznej, spowodowana powrotem-wygnaniem Kanaryjczyków , którzy zamieszkiwali terytoria Sahary zajęte wówczas przez Maroko.

Details

Współczesność

Kryzys eksportu produktów rolnych, który dotknął Wyspy Kanaryjskie w XVIII wieku spowodował recesję, która pogłębiła się przy późniejszym odzyskaniu niepodległości kolonii hiszpańskich w Ameryce. W związku z tym faktem nastąpiły zmiany w hiszpańskiej polityce ekonomicznej…

Details