Kanaryjczycy posługują się językiem kastylijskim. Mieszkańcy Teneryfy oraz pozostali Kanaryjczycy posługują się językiem kastylijskim, aczkolwiek jest on nieco inny od tego używanego na pozostałym terytorium Hiszpanii. Zawiera w sobie wiele wyrażeń typowych dla tego miejsca, pochodzących z różnych wpływów, które wraz z biegiem historii, kiełkowały na wyspie. Dlatego też, powszechne są słowa pochodzenia portugalskiego, angielskiego i przede wszystkim południowoamerykańskiego. Ze starego języka Guanczów w użyciu pozostało zaledwie kilka wyrazów. Również akcent różni się od tego z reszty Hiszpanii, cechuje się, bowiem, wyjątkową muzykalnością i łagodnością, co zbliża go do języka, którym mówi się na kontynencie amerykańskim.