Wysokie góry

Powyżej 2000 metrów n.p.m. warunki klimatyczne stają się wyjątkowo surowe, a zatem odnotowuje się wzmożone promieniowanie słoneczne, dużą suchość powietrza, skrajne temperatury, silne wiatry i zimowe opady pod postacią śniegu i gradu …

Lasy wawrzynowe ( Fayal – Brezal)

500-1000 m. n.p.m. – gęsty las o dużych drzewach, usytuowany w strefie mgieł i częstych deszczy, roślinność tu występująca to potomkowie flory z ery Trzeciorzędu; duża różnorodność gatunków, z silnie rozrośniętą warstwą podszycia z krzaków, traw i paproci; warstwa występująca w północnej części wyspy …