Czy wiesz, że Teneryfa sucha na południu, z obszarami o dużej wilgotności na północy, będąc niewielką wyspą charakteryzuje się kilkoma zróżnicowanymi ekosystemami, które wprawią cię w osłupienie…

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków

Zonas De Especial Protección Para Las Aves (ZEPAS). Na Teneryfie obecnie są ustanowione trzy Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków: Teno (1.345 hektarów): w związku z występowaniem tam gatunków ornitologicznych takich jak Burzyk Żółtodzioby …

Details

Ptaki gniazdujące

Na Teneryfie gniazduje około 56 gatunków ptaków, z których 25 są to ptaki wróblowate i 31 to ptaki niewróblowate. Jest to wyspa, gdzie gniazduje najwięcej ptaków na całym archipelagu …

Details

Fauna morska

Kanaryjska ichtiofauna składa się z gatunków atlantycko-śródziemnomorskich, tropikalnych i podzwrotnikowych, kosmopolitycznych i makaronezyjskich, co sprawia, że mamy tu do czynienia z dużą różnorodnością gatunków występujących zależnie od rodzaju dna lub głębokości …

Details

Grzyby

Obficie występują w lasach na Teneryfie, niektóre są bardzo smaczne, inne – bardzo trujące. Zajęcie to zalecane jest tylko grzybiarzom – ekspertom!
Pomiędzy grzybami jadalnymi znaleźć można: borowika szlachetnego …

Details

Wysokie góry

Powyżej 2000 metrów n.p.m. warunki klimatyczne stają się wyjątkowo surowe, a zatem odnotowuje się wzmożone promieniowanie słoneczne, dużą suchość powietrza, skrajne temperatury, silne wiatry i zimowe opady pod postacią śniegu i gradu …

Details

Las sosnowy

800-2000 m. n.p.m. – las sosnowy o otwartej formacji, z nielicznym i mało zróżnicowanym podszyciem. Powyżej pasu zieleni na zboczach, powietrze robi się bardziej suche, nasłonecznienie wzrasta …

Details

Lasy wawrzynowe ( Fayal – Brezal)

500-1000 m. n.p.m. – gęsty las o dużych drzewach, usytuowany w strefie mgieł i częstych deszczy, roślinność tu występująca to potomkowie flory z ery Trzeciorzędu; duża różnorodność gatunków, z silnie rozrośniętą warstwą podszycia z krzaków, traw i paproci; warstwa występująca w północnej części wyspy …

Details

Lasy termofilne

200-600 m. n.p.m. – strefa przejściowa, charakteryzująca się częstszymi opadami i umiarkowanymi temperaturami; obszar zdegradowany działalnością człowieka; warstwa występująca w północnej części wyspy …

Details

Tabaibal – Cardonal

0-700 m. n.p.m. – na tym obszarze występuje roślinność sucholubna, tzw. kserofity, dobrze zaadaptowane do suszy, obfitego nasłonecznienia i silnych wiatrów wiejących w tej strefie …

Details