Podstawową działalnością na Teneryfie jest turystyka. Zdecydowanie najważniejszą gałęzią ekonomiczną na Teneryfie jest turystyka. Rocznie wyspę odwiedzają miliony turystów, z czego głównie są to Brytyjczycy, Hiszpanie i Niemcy. W ostatnich latach Teneryfa otworzyła się na turystów z Europy środkowej i wschodniej, w tym również na naszych rodaków, których z roku na rok przybywa coraz więcej. Około 200 tysięcy miejsc w hotelach i apartamentach prywatnych tworzą jedną z najlepszych ofert turystycznych na świecie. Pozostałe ważne strefy działalności ekonomicznej to handel i inne usługi, rolnictwo i hodowla, działalność portowa i w mniejszym stopniu przemysł.