0-700 m. n.p.m. – na tym obszarze występuje roślinność sucholubna, tzw. kserofity, dobrze zaadaptowane do suszy, obfitego nasłonecznienia i silnych wiatrów wiejących w tej strefie.

Flora
Niższe obszary Teneryfy charakteryzują się pod względem klimatu, okresami dużego nasłonecznienia, rzadkich opadów i umiarkowanej wilgotności atmosferycznej. W obliczu takich warunków i na ogólnie ubogich glebach, rosną zbiorowiska roślinne znane jako cardonal-tabaibal, w których cardon (czyt. kardon) (Euphorbia canariense) i różne odmiany tabaiby (wilczomleczowate) odgrywają główną rolę.
Obok tych gatunków znajdują się inne endemity. Niektóre z nich stanowią wspaniałe przykłady ewolucji w środowisku wyspiarskim, tak jak to dzieje się w przypadku sukulenta bejeque (czyt. beheke) (Aeonium), który występuje w licznych, różniących się od siebie formach. Innym interesującym endemitem jest tzw. cardoncillo (Ceropegia fusca).

Fauna
Jeśli chodzi o faunę, to niestety ten ekosystem jest ubogi w kręgowce. Nie mniej jednak należy podkreślić obecność niektórych gatunków gadów i ptaków. Owady są bardzo tłumnie reprezentowane, często występują gatunki endemiczne związane z wilczomleczem i tabaibą.