GeografiaGeologiaTeneryfa

Najstarsze formacje skalne, głównie trachitowe datowane na ok. 7 milionów lat temu znajdujemy dziś w masywach Teno (na NW), Anaga (na NE) i Adeje (Roque del Conde na południu), które w miocenie i wczesnym pliocenie wynurzyły się jako wulkany tarczowe ponad poziom oceanu. Te trzy masywy charakteryzuje fakt, iż ich źródła emisji układają się w widoczną linię, wiodącą wzdłuż znacznych pęknięć i szczelin. Umożliwiało to powstanie w skutek aktywności wulkanicznej swoistego „dachu” wulkanu z nadal widoczną linią szczytów każdego z nich. Erupcje trachitowe, stanowiące zewnętrzne pokrycie większości szczytów masywu Anaga, kończą pierwszy cykl aktywności wulkanicznej na wyspie. Po tym burzliwym geologicznie okresie nastąpiło wyciszenie działalności wulkanicznej. Zewnętrzne siły żywiołów wody i wiatru powodowały intensywne wietrzenie i erozję. Miało to miejsce około 5 milionów lat temu.