Tradycyjne święto na Teneryfie. Festyny to najbardziej charakterystyczna dla Teneryfy radosna forma świętowania. Jest związana bezpośrednio z religijnym kalendarzem świętych. Podczas swych pielgrzymek, mieszkańcy Teneryfy towarzyszą w pochodzie patronowi lub patronce miasta, ubrani w swe tradycyjne stroje, z przystrojonymi wozami, które ciągną woły. W rytm ludowych przyśpiewek, tańców i hulanek, pielgrzymi przemierzają ulice śledzeni przez uradowane spojrzenie zawsze licznej publiczności. Lokalna kuchnia tradycyjna również odgrywa znaczącą rolę podczas tych świąt, z których mieszkańcy Teneryfy są szczególnie dumni i gdzie ukazują swoje najbardziej wesołe i otwarte oblicze. Niewiele jest ważnych miast, które nie świętują rokrocznie swych festynów.
Całoroczny program festynów oraz innych wydarzeń można sprawdzić w naszym kalendarzu wydarzeń cyklicznych.