Na Teneryfie gniazduje około 56 gatunków ptaków, z których 25 są to ptaki wróblowate i 31 to ptaki niewróblowate. Jest to wyspa, gdzie gniazduje najwięcej ptaków na całym archipelagu. Jednakże ich liczebność jest niewielka i dwa gatunki – kania ruda i ścierwnik – w ostatnich latach wymarły, choć zastąpiły je inne, takie jak rybołów, sokół berberyjski, kruk, etc., również poważnie zagrożone wyginięciem.

Na Teneryfie zamieszkują trzy z czterech gatunków endemicznych Wysp Kanaryjskich (zięba kanaryjska, gołąb wawrzynowy i gołąb kanaryjski) oraz trzy endemity makaronezyjskie (kanarek, świergotek kanaryjski i jerzyk jednobarwny).

Również podgatunek dzięcioła dużego (Dedrocopos major canariensis), zamieszkuje wyłącznie Teneryfę, podczas gdy pozostałe podgatunki odnaleźć możemy również na innych wyspach.