Turyści z UE mają prawo do bezpłatnej pomocy medycznej. Podczas urlopu wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do bezpłatnej pomocy medycznej i hospitalizacji w publicznych ośrodkach opieki medycznej na Teneryfie. Aby uzyskać pomoc medyczną należy okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (lub jej odpowiednik), którą wyrabia się we własnym kraju przed wyjazdem. W przypadku osób zamieszkałych na terenie Hiszpanii, wystarczy okazanie karty zdrowotnej, wydanej przez odpowiednią wspólnotę autonomiczną Hiszpanii. W razie braku posiadania karty EKUZ należy uiścić koszty pomocy medycznej, a następnie ubiegać się o ich zwrot po powrocie do kraju. Prywatne kliniki nie akceptują karty europejskiej, dlatego też należy z własnych środków zapłacić za udzieloną pomoc medyczną lub okazać dokument ubezpieczenia uznawanego przez tę jednostkę. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) nie pokrywa kosztów zabiegów specjalistycznych, dentystycznych (za wyjątkiem ekstrakcji w nagłych przypadkach) oraz powrotu z powody choroby. Kraje, których obywatele są uprawnieni do takiej samej pomocy medycznej co osoby z Unii Europejskiej to: Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Andora, Brazylia, Chile, Ekwador, Paragwaj i Peru. W innych przypadkach usługi medyczne są płatne, jeśli nie finansuje ich inne ubezpieczenie.