Istnieją kroniki opisujące siłę i zdolność kanaryjskich aborygenów do podnoszenia ciężkich kamieni, ale to po konkwiście ta praktyka rozwinęła się wraz z precyzyjnymi technikami. Podnieść kamień najwyżej jak to możliwe, podnieść powyżej ramion i wyrzucić do przodu lub do tyłu, oprzeć o pierś i przejść z nim na jak najdalszą odległość lub wznieść go tak, aby nie dotykał ciała, i wyciskać – są to różne odmiany tego sportu. Podnoszenie kamieni notuje dzisiaj pewien spadek popularności.