Zonas De Especial Protección Para Las Aves (ZEPAS) Na Teneryfie obecnie są ustanowione trzy Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków: Teno (1.345 hektarów): w związku z występowaniem tam gatunków ornitologicznych takich jak Burzyk Żółtodzioby, Krogulec, Rybołów, Gołąb Kanaryjski i Gołąb Wawrzynowy.
Anaga (14.199 hektarów): w związku z występowaniem tam Tajfunnika Cienkodziobego, Burzyka Małego, Burzyka Żółtodziobego, Nawałnika Maderskiego, Krogulca, Gołębia Kanaryjskiego i Gołębia Wawrzynowego. Tigaiga (1.735 hektarów): w związku z występowaniem Krogulca, Gołębia Kanaryjskiego, Gołębia Wawrzynowego i Burzyka Północnego.
Wspomniane strefy zostały również ogłoszone Chronionymi Obszarami Przyrodniczymi i obszarami wchodzącymi w skład europejskiego programu Natura 2000.