Telefon alarmowy to 112, obsługiwany w języku hiszpańskim, angielskim i niemieckim. Na Teneryfie, uzyskanie bezpłatnej pomocy w nagłych sytuacjach dostępne jest pod nr telefonu 112, który łączy z policją, strażą pożarną, służbami medycznymi i innymi jednostkami. Pod podany nr telefonu można dzwonić przez całą dobę. Telefon obsługiwany jest w języku hiszpańskim, angielskim i niemieckim przez wykwalifikowanych pracowników. Telefon 112 koordynuje działania w nagłych sytuacjach na całej wyspie, dysponuje zarówno sprzętem jak i zespołami profesjonalistów, którzy podejmują skuteczne działania, gdy życie lub bezpieczeństwo ludzi i ich mienie są zagrożone.