200-600 m. n.p.m. – strefa przejściowa, charakteryzująca się częstszymi opadami i umiarkowanymi temperaturami; obszar zdegradowany działalnością człowieka; warstwa występująca w północnej części wyspy.

• Flora:
Pas przejściowy pomiędzy cardonal-tabaibal i obszarem górskim znajduje się tuż pod morzem chmur i cechuje się większą wilgotnością, mniejszym nasłonecznieniem i temperaturami trochę łagodniejszymi niż w strefach niższych.
Te uwarunkowania środowiskowe sprzyjają pojawieniu się typu lasu uformowanego przez niewiele gatunków drzew, co powoduje powstawanie zagajników palmowych, jałowcowych, pistacjowatych, dzikich oliwek, etc.
Wśród roślin, najczęściej odnajdziemy draceny, pistację kleistą, peralillo (maytenus canariensis), etc…. w towarzystwie licznej grupy innych interesujących endemitów podkrzewowych i trawiastych: Maytenus Canariensis, Convolvulus Floridus (powój), Rhamnus Crenulata (szakłak), Lavatera Acerifolia (ślazówka), Senecio Echinatus (cyneraria).

• Fauna:
Różnorodność jest również widoczna wśród bezkręgowców, z przewagą owadów i pająków. Motyl Vanessa Vulcania odwiedza te okolice, natomiast między kręgowcami wyróżniają się niektóre ptaki owadożerne, takie jak pokrzewka aksamitna czy kapturka.