800-2000 m. n.p.m. – las sosnowy o otwartej formacji, z nielicznym i mało zróżnicowanym podszyciem.

• Flora:
Powyżej pasu zieleni na zboczach, powietrze robi się bardziej suche, nasłonecznienie wzrasta i temperatury dzienne oraz sezonowe są mniej jednolite, chociaż można natknąć się czasem na przymrozki i opady śniegu w zimie. Są to warunki klimatyczne, w których rozwija się las sosnowy na Teneryfie, zajmujący pas, który sięga aż do 2000 metrów n.p.m.
Ten ekosystem jest dosyć ubogi z punktu widzenia roślinności, jako że tworzy go niemal wyłącznie jeden gatunek drzew, sosna kanaryjska oraz trochę krzewów i krzaków, wśród których wyróżnia się wrzos i faya w wilgotniejszych strefach oraz różne odmiany żarnowca w strefach bardziej suchych.

• Fauna:
Fauna lasu sosnowego jest również mało zróżnicowana, dominują bezkręgowce, które występują w niewielkiej ilości w glebie, a liczniej w sosnach, gdzie odnajdują większą różnorodność habitatów. Z drugiej strony, kręgowce są reprezentowane niemal wyłącznie przez kilka gatunków ptaków, wśród których wyróżniają się zięba kanaryjska oraz dzięcioł duży.