Pisarze i muzycy

Pisarz z Teneryfy. José Viera y Clavijo (Realejo Alto, 1731 – Las Palmas, 1813). Wybitna postać okresu Oświecenia, posiadająca szeroką wiedzę z różnych dziedzin nauki. Autor m.in. takich dzieł jak Noticias de la Historia General de las Islas Canarias (w tłum. “Fakty z historii ogólnej Wysp Kanaryjskich”) czy Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias (w tłum. „Słownik historii przyrody Wysp Kanaryjskich”).