Obficie występują w lasach na Teneryfie, niektóre są bardzo smaczne, inne – bardzo trujące. Zajęcie to zalecane jest tylko grzybiarzom – ekspertom!. Pomiędzy grzybami jadalnymi znaleźć można: borowika szlachetnego (lasy sosnowe), maślaka ziarnistego (jesienią), kolczaka obłączastego (zimą), pieczarkę polną (jesienią i zimą), mleczaja rydza (lasy sosnowe), mleczaja czerwieniejącego (jadalny tylko po ugotowaniu), pierścieniaka grynszpanowego (zielony, jesień i zima), pieniążka maślanego (mały, jesienią), gąskę zieloną (lasy sosnowe), podblaszka gromadnego (w grupach, zimą).

Grzyby bardzo trujące: muchomor czerwony (czerwony kapelusz z białymi plamkami), muchomor plamisty (w lesie wawrzynowym), czubajeczka cuchnąca (jesienią, okropny zapach), lejkówka buławotrzonowa (śmiertelna w połączeniu z alkoholem).