Kanaryjska ichtiofauna składa się z gatunków atlantycko-śródziemnomorskich, tropikalnych i podzwrotnikowych, kosmopolitycznych i makaronezyjskich, co sprawia, że mamy tu do czynienia z dużą różnorodnością gatunków występujących zależnie od rodzaju dna lub głębokości.

Najczęściej spotykanymi rybami przy skalistych dnach są: vieja (Sparisoma cretense), granik wielki (mero – Epinephelus guaza), perka rdzawa (abade – Mycteroperca rubra), salpa (salema – Sarpa salpa), sargus (sargo – diplodus sargus), konger (congrio – conger conger), mureny (Muraena helena i inne gatunki), okoniokształtne (cabrilla – Serranus cabrilla i Serranus atricauda), latarnik czerwony (Priacanthus cruentatus), skorpena (Scorpaena spp.), beryks wspaniały (Beryx splendens) i wrakoń (cherne – Poliprion americanus).
Przy dnach piaszczystych i kamienistych pojawiają się pagrusy różowe i kielce (Dentex spp.), pagrus różowy (Sparus pagrus), morlesz szkarłatny i morlesz bogar (Pagellus spp.), morlesz pręgowany (Lithognathus mormyrus), kantar (Spondyliosoma cantharus) i kulbin (Argyrosomus regius).
Przy dnach z mułu i piasku odnaleźć możemy barweny (Mullus spp.), ogończę pastynak (Dasyatis pastinaca), drętwy (Torpedo spp.), raszple (Squatina spp.), żarłacze szare (Galeorhinus gleus) i mora atlantycka (Mora moro).

Morski ekosystem Wysp Kanaryjskich jest reprezentowany przez stworzenia oceaniczne i przybrzeżne. Pośród tych pierwszych, które cechuje znaczna sezonowość, pojawiają się czysto tropikalne tuńczyki, takie jak opastun (Thunnus obesus), albakora (Thunnus albacares) i tuńczyk bonito (Katsuwonus pelamis) oraz inne typowe dla wód chłodnych, takie jak tuńczyk czerwony i biały.
Na wybrzeżu Teneryfy zachowały się ekosystemy morskie z wysoką liczbą endemitów. Notuje się obecność istotnych gatunków żółwi, takich jak żółw karetta (Caretta Caretta) oraz stałej koloni grindwali naprzeciwko południowego wybrzeża. Te delfiny wielokrotnie nazywane są wielorybami z powodu rozmiarów, które osiągają dorosłe osobniki od 6 do 9 metrów i ważą od 800 do 3000 kilogramów, formując grupy od 10 do 200 osobników.