Teneryfa znajduje się w strefie czasowej południka zerowego. Na Teneryfie, podobnie jak na wyspach całego archipelagu, zegar bije zgodnie z czasem w strefie południka zerowego i jest przesuwany o godzinę latem. Oznacza to, że zegary wskazują tutaj tę samą godzinę co zegary w Wielkiej Brytanii, Portugalii i Irlandii oraz godzinę mniej, niż te w Hiszpanii czy Polsce. Jeśli chodzi o przyzwyczajenia mieszkańców Teneryfy, są one takie same jak u pozostałych obywateli Hiszpanii – rozpoczynają jedzenie obiadów i kolacji później niż reszta Europejczyków. Miejsca turystyczne jednakże są przystosowane do nawyków turystów z różnych krajów i oferują swe usługi zgodnie z godzinami do jakich są przyzwyczajeni.