Kierunek Teneryfa jest bezpiecznym kierunkiem podróży. Jak wynika ze statystyk, Teneryfa jest jednym z najbezpieczniejszych kierunków podróży. Mimo to, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Należy pamiętać o niepozostawianiu ani w samochodzie, ani w żadnym innym publicznym miejscu cennych przedmiotów na widoku. Zaleca się także unikać opuszczone miejsca, zwłaszcza nocą oraz nie udawać się w dzielnice, które sprawiają wrażenie niepewnych.